Psycholoog Utrecht
telefoonnummer psycholoog utrecht 06 - 1234 5678
e-mailadres psycholoog utrecht info@utrechtpsycholoog.com
psycholoog utrecht STRAAT Utrecht Straat 1, Utrecht
psycholoog Utrecht

Beroepscode Psycholoog Utrecht

In mijn begeleidingen ben ik gehouden aan o.a. de beroepscode van maatschappelijk werkenden. Daarin is ook geheimhoudingsplicht geregeld. Hieronder is meer informatie daaromtrent.Om de identiteit en de kwaliteit van het beroep te behouden, is de Beroepscode onmisbaar. Want  de Code is de ruggengraat van het maatschappelijk werk. De Code beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van maatschappelijk werkers. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de Beroepscode een handvat en hij vormt ook de basis voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen.

Meerwaarde van het lidmaatschap is dat professionals door o.a. cliënten, opdrachtgevers en werkgevers aan te spreken zijn op hun beroepsmatig handelen. Hierdoor erkent en ontwikkelt de NVMW de kwaliteit van de leden. Want bij twijfel over de professionaliteit kan een klacht bij de NVMW worden ingediend.

 

Registraties van Psycholoog Utrecht

  • Registratie NIP: -
  • AGB zorgverlener: -
  • AGB Praktijk: -

 
NIP-geregistreerd
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn
ťn in avond of weekend

Heeft u nog vragen?

psycholoog Utrecht contact

Psycholoog Utrecht is lid van:
vereniging eerstelijnspsychologen Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg
Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Deel mijn website: