030 - 227 2401

Uitleg over de mogelijke therapievormen

Als psycholoog ben ik enthousiast en toegankelijk. Alles is bespreekbaar en vanuit de grote kist met zowel klinische en psychologische gereedschappen als ook praktische handvatten heb ik een scala aan mogelijkheden te bieden. Op deze pagina geef ik hierover graag wat meer informatie.

Oplossingsgerichte therapie

Deze stroming gaat uit van de krachten en hulpbronnen die de cliënt al in zich heeft, maar uit het oog is verloren of zich nog niet bewust van is. In de begeleiding bepaal je als cliënt zelf de (positief geformuleerde) doelen en de stappen die goed voor je zijn. Als coach/therapeut neem ik een rol aan van veel vragen stellen met als doel jouw gevoel, gedachten en gedrag zichtbaar te maken voor jezelf en hoogstens bij te sturen als je van de weg lijkt te raken.

We gaan minder op zoek naar de oorzaak van problemen, we hebben vooral een blik vooruit op weg naar de oplossing. We kijken naar de momenten waar het probleem er niet is en wat jij dan doet waardoor het probleem er niet is.

Bij deze vorm maken we gebruik van de volgende principes:
 1. Als iets werkt, doe er dan meer van.
 2. Als iets niet werkt, doe er dan minder van; doe dan iets anders.
 3. De oplossing hoeft geen verband te hebben met het probleem. Denk dus niet (alleen) lineair.
 4. Verandering vindt voortdurend plaats en is onvermijdelijk: alles verandert altijd, stabiliteit is een illusie.
 5. Als iets ok of goed genoeg is, ga er dan niet aan 'sleutelen'.
 6. 6. 'Zoom in', vertraag en kijk naar details: kleine stapjes kunnen voor grote veranderingen zorgen.

Positieve Psychologie

Een wetenschappelijke stroming die zich richt op het onderzoek naar geluk en welbevinden. Positieve Psychologie legt de focus op wat mensen gelukkig maakt, wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen benutten en vergroten. Men stelt dat het voortbouwen op en uitbreiden van persoonlijke kwaliteiten positieve emoties genereert, wat creativiteit en motivatie oplevert. Positieve emoties heffen de negatieve emoties op en zo kunnen we onze persoonlijke kwaliteiten dagelijks bewust inzetten. Positieve psychologie is breed georiënteerd en kijkt naar alle levensgebieden zoals vitaliteit, hoe mensen in hun werk staan, persoonlijke groei en ontwikkeling, het belang van liefde en relaties.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een vorm van gedragstherapie die je handvatten biedt om anders met je problemen om te gaan, zodat je je weer meer bezig kunt houden met de dingen die je als waardevol ziet in je leven. ACT bestaat uit twee kernonderdelen: accepteren en committeren.

 • Accepteren bestaat uit leren omgaan met obstakels:
  • - Ruimte maken voor je gevoel (accepteren)
  • - Leren kijken naar je denken en voelen (defusie)
  • - Op een andere manier naar jezelf leren kijken (zelfbeeld)
  • - Leven in het hier en nu (mindfulness)
 • Committeren bestaat uit investeren in jezelf:
  • - Je waarden (her) ontdekken
  • - Je waarden omzetten in actie
Zo kom je tot persoonlijke veerkracht en flexibiliteit, je leert mee te buigen bij tegenslagen en te blijven investeren in dat wat je belangrijk vindt.

Voice Dialogue

Methode die is ontwikkeld door Hal en Sidra Stone. Ze hebben de theorie dat mensen bestaan uit een verzameling van kanten van jezelf (ikken). Door ervaringen in je leven zijn bepaalde ikken sterker ontwikkeld dan anderen en zijn er ikken die “verstoten” zijn geraakt. Bijvoorbeeld als je als kind werd verteld dat je niet mocht huilen, dan is de kans groot dat je dat jezelf hebt afgeleerd. Daarmee kan het gebeuren dat je die kant van jezelf steeds maar onderdrukt en je rationele/stoere kant het makkelijk overneemt. Met Voice Dialogue leer je alle kanten van jezelf weer te (her)ontdekken en te kiezen welke jij in je leven nu weer de ruimte wilt geven en in welke balans. Zo leer je zelf weer aan het stuur van je leven te zitten.

Mindfulness

Jon Kabat-Zinn is een van de grondleggers van Mindfulness en hij definieert het als: “Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgementally,” says Kabat-Zinn. “It’s about knowing what is on your mind.”Wat hij daarmee zegt is: Ben in het hier en nu, met aandacht voor wat is, zonder oordeel. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en vraagt een hoop oefening. Mindfulness is meer dan een vaardigheid, het is ook een houding in je leven.

Cognitieve gedragstherapie

Een stroming die zich richt op het gedrag, de gedachten en het gevoel die je problemen in stand houden. Ze worden besproken en behandeld. De balans tussen denken, voelen en doen wordt verstoord. Ons denken raakt verstoord door onze overtuigingen en regels. Wat weer zijn weerslag heeft op gevoel en gedrag. Middels vooral veel praktische handvatten en oefeningen krijg je inzicht en mogelijkheden om die balans weer te herstellen en weer tot optimaal functioneren te komen op alle levensgebieden.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

EFT is ontwikkelt door Sue Johnson. De theorie is ontstaan vanuit de hechtingstheorie van Bowlby. Alleen als we ons veilig voelen in een relatie kunnen we een echte verbinding aan gaan. We gaan op zoek naar hoe jullie hechting werkt, zowel persoonlijk als in de interactie. We krijgen zicht op de onderliggende patronen. Van daaruit zoeken we ingangen om weer veilig te verbinden, steun te ervaren, steun te kunnen geven en ontvangen en de intimiteit weer aan te kunnen gaan. Bewustwording van het patroon waarin jullie zitten en weer leren je veilig open te stellen naar de ander, maakt dat je de verbinding weer echt aan kunt gaan en dat (nutteloze) ruzies op de achtergrond raken. Je leert weer echt met elkaar te praten en te luisteren naar hoe de ander in elkaar zit en wat die nodig heeft.

Coaching

Als psycholoog/coach bied ik van beide werelden het beste. Ik kan graven waar nodig en heb met mijn klinische bril zicht op onderliggende, soms vastgeroeste patronen. Door middel van kritische vragen zet ik jou weer aan het stuur van je eigen leven en de keuzes die je daarbij kan maken.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over deze therapie- en behandelvormen of heb je interesse in het maken van een afspraak? Dan hoor ik graag van je. Via de contactpagina van deze site kun je mij een berichtje sturen en hier vind je tevens mijn telefoonnummer. Je bent van harte welkom!
Ellen Huijsmans - Psycholoog Utrecht
Ellen Huijsmans
 • Psycholoog NIP
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Vergoeding mogelijk
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact